Languages

Javni nastupi - obavijest o nastavi

Doc. dr. Siniša Kovačić održat će nastavu iz kolegija Javni nastupi putem online aplikacije Google Meeta u subotu 27. ožujka od 8 do 12 sati. 

STUDIJSKE GRUPE