Languages

Kalendar ispitnih rokova za Studij tal.jezika i književnosti (Proljetni rok)

STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ISPITNI ROKOVI U AK.GODINI 2020./21.

 

PROLJETNI ROK 2020./2021.

 

ISPITI KOJI ĆE SE ODRŽATI UŽIVO:

 

Marija Kljajo, mag.philol.ital.

TALIJANSKI JEZIK I
TALIJANSKI JEZIK II

TALIJANSKI JEZIK III

TALIJANSKI JEZIK IV

 

Četvrtak, 29. travnja 2021. u 13 sati (dvorana 29)

 

 

Javorka Anđelić-Raič, profesor

 

PREVOĐENJE S HRVATSKOGA NA TALIJANSKI

PREVOĐENJE S TALIJANSKOGA NA HRVATSKI

 

Četvrtak, 29. travnja 2021. u 13 sati (dvorana 29)

 

 

 

Damir Mišetić, profesor, viši asistent

 

TALIJANSKI JEZIK V

TALIJANSKI JEZIK VI

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI I

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI II

 

Četvrtak, 29. travnja 2021. u 15 sati (dvorana 2-9; zajednička zgrada s PMF-om)

 

 

OPĆA LINGVISTIKA

UVOD U ROMANSKU LINGVISTIKU

FONOLOGIJA SUVREMENOGA TALIJANSKOG JEZIKA

PREVOĐENJE S TALIJANSKOGA NA HRVATSKI

 

Utorak, 27. travnja 2021. u 16 sati (dvorana 2-9; zajednička zgrada s PMF-om)

 

 

 

 

 

LATINSKI JEZIK (talijanski jezik i književnost)

 

Red. broj

Naziv predmeta (predmetni nastavnik)

Veljača

1.

Latinski 1

 

(prof. dr. sc. Luciana Boban/ dr. sc. Jelena Jurčić, v. asist.)

27.4. 10:00

Dvorana 26

2.

Latinski 2

(prof. dr. sc. Luciana Boban/ dr. sc. Jelena Jurčić, v. asist.)

27.4.  10:00

Dvorana 26

 

 

 

SVI OSTALI ISPITI KOJI ĆE SE ODRŽATI NA DALJINU PREMA DOGOVORU S PREDMETNIM NASTAVNIKOM.

 

 

Studijske grupe