Languages

Dodatni ispitni rokovi

 

STUDIJ NOVINARSTVA

1. GODINA

Red.

broj

Naziv kolegija

DODATNI  ISPITNI ROK

1.

 

Uvod u znanost o novinarstvu

1. 10. u 10,00h pismeni dio

1. 10. u 12,00h usmeni dio

2.

 

Komunikologija

30. 9. u 12,00h

3.

 

Hrvatski jezik – jezične vježbe

30. 9. u 09,00h

4.

 

Filozofija

 

29. 9. u 08,15

5.

 

Informatika

2. 10. u 10,00h

6.

Teorije ekonomske politike

30. 9. u 10,00h

7.

Povijest religija

30. 9. u 12,00h

8.

Osnove online  novinarstva

2. 10. u 10,00h

 

 

 

1.

Politički sustavi

30. 9. u 09,00h

2.

Novi mediji

2. 10. u 11,00h

3.

Znanstvena metodologija

 

29. 9. u 12,00h

4.

Njemački jezik

 

29. 9. u 15,00h

5.

Engleski jezik

3. 10. u 10,00h

6.

Osnove kulture izražavanja

hrvatskog jezika

30. 9. u 09,00h

7.

Fotonovinarstvo

2. 10. u 11,00h

2. GODINA                           

                                                                                       

Red. broj

Naziv kolegija

Dodatni ispitni rok

1.

Političko komuniciranje

2. 10. u 14,00h

2.

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

29. 9. u 12,00h

3.

Sociologija medija

30. 9. u 09,00h

4.

Agencijsko novinarstvo

2. 10. u 14,30

5.

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

2. 10. u 10.00h

6.

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

29. 9. u 09,00h

7.

Nastanak i rad medijskih kuća u BiH

30. 9. u 10,00h

8.

Povijest filmskog izvješćivanja

2. 10. u 15,00h

9.

Politika i internet

1. 10. u 10,00h

              1.

 

Tisak I

3. 10. u 13,00h

2.

Radio I

30. 9. u 10,00h

3.

 

Televizija I

2. 10. u 15,30h

4.

Filozofska antropologija i etika

2. 10. u 12.00h

5.

Konvergencija medija

3. 10. u 12,00h

6.

Povijest novinarstva

1. 10. u 10,00h pismeni dio

1. 10. u 12,00h usmeni dio

7.

Politička filozofija

3. 10. u 11,00h

8.

Retorika

30. 9. u 12,00h

       

 

3. GODINA

 

Red. broj

Naziv kolegija

Dodatni ispitni rok

1.

 

Tisak II. (practicum)

2. 10. u 14,30h

2.

 

Radio II. (practicum)

30. 9. u 10,00h

3.

 

Televizija II. (practicum)

2. 10. u 15,30h

4.

Novinarska etika

3. 10. u 10,00h

5.

Međunarodni politički odnosi

4. 9. od 09,00-14,00h

6.

Teorije države

30. 9 u 11,00h

7.

Mediji i nasilje

1. 10. u 10,00h

 1.

Istraživačko novinarstvo

30. 9. u 10,00h

2.

Medijsko pravo

1. 10. u 10,00h

3.

Odnosi s javnošću

29. 9. u 10,00h

4.

Korporativno komuniciranje

30. 9. u 12,00h

5.

Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju

1. 10. u 11,00h

6.

Internet,televizija i umreženo društvo

2. 10. u 15,30h

7.

Politika okoliša

30. 9. u 18,00h

 

8.

Tehnike pisanja u novinarstvu

1. 10. u 10,00h pismeni dio

1. 10. u 12,00h usmeni dio

       

                                                                                                                       

I.GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

 

Red. broj

Naziv kolegija

 Dodatni

ispitni rok

1.

Klasične teorije društvenog razvoja

 3. 10. u 09,00h

2.

Internet komunikacije

2. 10. u 10,00h

3.

Teorije masovnih medija

1. 10. u 10,00h

4.

Metode i tehnike istraživanja javnog mnijenja

3. 10. u 08,00h

5.

Medijska analitika

3. 10. u 12,00h

 

6.

Identitet i imidž države

2. 10. u 12.00h

7.

Međunarodni ekonomski odnosi

30. 9. u 10,00h

1.

Suvremene teorije društvenog razvoja

3. 10. u 08,00h

2.

Mediji i proces globalizacije

1. 10. u 10,00h

3.

Esej i druge rubne književno-znanstvene vrste

30.9. u 12,00h

4.

Politička povijest

29. 9. u 13,00h

5.

Politički marketing

2. 10. u 14,00h

6.

Mediji i odgoj

29. 9. u 14,00h

7.

Poslovna i komunikacijska etika

2. 10. u 12.00h

8.

Medijska semiotika

3. 10. u 12,00h

 

2. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

 

Smjer : KOMUNIKOLOGIJA-ODNOSI S JAVNOŠĆU

Red. broj

Naziv kolegija

Dodatni ispitni rok

1.

Interpersonalna komunikacija

30. 10. u 10,00h

2.

Pravni aspekti odnosa s javnošću

1. 10. u 11,00h

3.

Interna komunikacija

30. 9. u 13,00h

4.

Marketing

29. 9. u 15,00h

5.

Odnosi s javnošću u sportu

1. 10. u 10,00h

 

6.

Glasnogovorništvo

1. 10. u 11,00h

7.

Holističko komuniciranje

3. 10. u 12,00h

8.

Javnost i okoliš

3. 10. u 09,00h

1.

 Tisak practicum

2. 10. u 14,30

2.

Tehnike u odnosima s javnošću

1. 10. u 10,00h pismeni dio

1. 10. u 12,00h usmeni dio

3.

Strategije odnosa s javnošću

30. 9. u 13,00h

4.

Politički odnosi s javnošću

2. 10. u 14,00

 

 

 

Studijske grupe