Languages

Rezultat ispita iz Latinskog jezika (arheologija) 2

REZULTATI ISPITA IZ LATINSKOG JEZIKA 2 (ARHEOLOGIJA), ODRŽANOG 22.9.2014.

NIJE POLOŽIO NITKO.

Uvid u radove u srijedu, 24.9.2014., u 10:30.

                                                                                      doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe