Languages

Potpisi kod prof. dr. Anite Zovko

Studenti koji trebaju potpis prof. dr. sc. Anite Zovko za položene ispite na kolegijima Didakitika ili Pedagoška komunikacija mogu dostaviti indeks u ured broj 37 (Služba za nastavu)  do utorka 6.7. u 12.00 sati.

STUDIJSKE GRUPE