Languages

Rezultati ispita iz kolegija Logika za informaticare

Ispit su položili Matea Biloš i Kristijan Gakić
Ocjene se mogu upisati na slijedecem roku kada bude ispit iz kolegija u cetvrtak 8.7.

Studijske grupe