Languages

Teorije nacije i nacionalizma - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održanog 9.7.2021.

 

Položili su sljedeći kandidati:

Monika Pervan 

Stjepan Bukvić

Studijske grupe