Languages

Interkulturalno komuniciranje - rezultati ispita

REZULTATI (13. 7. 2021.)

Novinarstvo

INTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE

 

Položili su:

 

  1. Martina Dragičević
  2. Alen Čule
  3. Milka Volarić

 

Usmeni dio ispita/upis ocjena 15. 7. u 11.00h, ured br. 53

Studijske grupe