Languages

Filozofija novog vijeka I - rezultati ispita

Usmenom ispitu iz kolegija Filozofija novog vijeka I mogu pristupiti:

 

  1. ŽUŽUL, Slava
  2. ŠIMIĆ, Damir

 

Usmeni će ispit biti održan 24. 9. 2014. u 14 h – ured 45

Studijske grupe