Languages

Rezultati ispita kod prof. Marije Muse

Rezultati ispita održanih 6. rujna 2021.

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položila je Anđela Vrebac.    

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:

1. Ante Majić             

2. Filip Ivanković       

 

Usmeni dio ispita održat će se 8. rujna 2021. u 11 sati u uredu 1-3.

 

 

Studijske grupe