Languages

Rezultati ispita

 

Političke doktrine  i ideologije (7.9. 2021.)

Blago Gašpar- usmeni ispit

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

Nikolilna Skočibušić - usmeni ispit

Ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugositoka Europe položili su:

Draga Mišković

Ljubica Berišić- usmeni ispit

Usmeni ispiti i upis ocjena održat će se u utorak 14. rujna u 10 sati.

Studijske grupe