Languages

Rezultati ispita iz kolegija Teorija konflikata i Medijacija

Ispit iz kolegija Teorija konflikata položili su:

Ćurić, Katarina

Krstanović, Matea

Pavlović, Brigita

Šarić, Monika

 

Ispit iz kolegija Medijacija položila je:

Marić, Anita 

Studijske grupe