Languages

Dodatni ispitni rokovi

Nastavnik

Termin ispita

Katica Krešić

28. 9. 2021. u 11h

Mirna Brkić Vučina

28. 9. 2021. u 14 h

Perina Meić

30. 9. 2021. u 17 h

Irina Budimir

30. 9. 2021. u 12 h

Marina Kljajo

29. 9. 2021. u 12 h

Tina Laco

27. 9. 2021. u 10 h

Ivona Baković / Goran Zovko

27. 9. 2021. u 11 h

Iva Beljan Kovačić

30. 9. 2021. u 10 h

Antun Lučić

27. 9. 2021. u 17 h

Šimun Musa

27. 9. 2021. u 8 h

Marija Vasilj

27. 9. 2021. u 8 h

Jelena Sabljić Vujica

30. 9. 2021. u 18 h

Marija Musa

27. 9. 2021. u 10 h

Ivona Baković

28. 9. 2021. u 10 h

Dijana Korać

29. 9. 2021. u 12:30

 

Studijske grupe