Languages

Portali i društvene mreže

Ispit iz kolegija Portali i društvene mreže održat će se u 18:30h, putem video linka:

meet.google.com/vno-xrtj-doi

Studijske grupe