Languages

Politologija - dodatni ispitni rok

Politologija – dodatni ispitni rok 2021.

Naziv kolegija

 

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

1.10. u 10 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

28.9. u 10 sati

Sistematska sociologija

27.9. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

27.9. u 11 sati

Politička ekonomija

28.9. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

30.9. u 13 sati

Uvod u političku znanost 2

1.10. u 10 sati

Novovjekovna politička filozofija

27.9. u 8 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

27.9. u 10 sati

Akademsko pismo

27.9. u 12 sati

Engleski jezik 1

 

Engleski jezik 2

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

27.9. u 11 sati

Moderna i suvremena povijest Europe

29.9. u 12 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političke sustave

30.9. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

28.9. u 10 sati

Političke doktrine i ideologije

28.9. u 11 sati

Javne politike

28.9. u 11 sati

Uvod u političku etiku

28.9. u 10 sati

Političko komuniciranje

 

Politička sociologija

27.9. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi 2

28.9. u 10 sati

Teorije države

30.9. u 16 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

28.9. u 11 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

28.9. u 10 sati

Politički marketing

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

28.9. u 10 sati

Suvremena političko-filozofska misao

28.9. u 10 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

28.9. u 10 sati

Političke stranke

28.9. u 10 sati

Izborni sustavi

28.9. u 10:30 sati

Politički sustav Europske unije

28.9. u 16 sati

Mediji i politika

29.9. u 12 sati (online)

Politika okoliša

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

28.9. u 9 sati

Politička psihologija

1.10. u 12 sati

Komparativna politika

30.9. u 9 sati

Politički sustav Hrvatske

30.9. u 9 sati

Interkulturalno razumijevanje

28.9. u 10 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

27.9. u 10 sati

Znanost o upravi

28.9. u 12 sati

Politike proširenja EU

30.9. u 16 sati

Politička demografija

29.9. u 12 sati

Politički sustav Izraela

30.9. u 9 sati

Teorije nacije i nacionalizma

1.10. u 11 sati

Komparativni politički sustavi

30.9. u 9 sati

Pravo Europske unije

30.9. u 9 sati

Suvremena geopolitika

1.10. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

30.9. u 15 sati

Suvremena diplomacija

30.9. u 16 sati

Vojna povijest

29.9. u 12 sati

Povijest diplomacije

28.9. u 11 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička antropologija

27.9. u 10 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

30.9. u 9 sati

Lokalna samouprava

28.9. u 11 sati

Politička kultura

28.9. u 10 sati

Političko predstavljanje

28.9. u 11 sati

Znanost o miru

1.10. u 10 sati

Feminističke teorije

28.9. u 10 sati

Projekti EU fondova

 

Europeizacija javnih politika

28.9. u 12 sati

Suvremene politološke teorije

1.10. u 11 sati

 

 

Studijske grupe