Languages

Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Beate Vugrinović

Javna obrana završnog rada studentice Beate Vugrinović pod nazivom " "Poremećaji iz spektra autizma - izazovi poučavanja u razrednoj nastavi" pod mentorstvom dr. sc. Tihane Novak, doc., održat će se u četvrtak, 23. rujna 2021. godine u u 12:00 sati putem aplikacije Google Meet.

Poveznica za pristup javnoj obrani:

https://meet.google.com/meg-twqe-tej

 

Studijske grupe