Languages

Oglas o obrani diplomskog rada

Javna obrana diplomskog rada studentice Katarine Jurkić pod nazivom "Trgovanje ljudima i uloga socijalnog rada u prevenciji i pružanju pomoći žrtvama" pod mentorstvom dr. sc. Ivana Leutara, izv.prof., održat će se u četvrtak, 23. rujna 2021. godine u 12:00 sati putem aplikacije Google Meet.

Poveznica:

https://meet.google.com/gac-vxoz-tzq?pli=1&authuser=0

Studijske grupe