Languages

Upisi - Terenska praksa 1

Potpisi za Terensku praksu 1 će se dijeliti u petak 1.10.2021. u 11:30h, ured 58.

Studenti su dužni imati upisan predmete u indeks i naznačiti datum upisa ocjene u ISS ako je terenska praksa odrađena prije lipnja 2021. 

Indekse je moguće ostaviti ranije na referadi ili dostaviti na dan upisa (nije potreban osobni dolazak).

 

Studijske grupe