Languages

Obavijest o početku terenske nastave na Studiju arheologije (za akadem. 2020.-2021.)

Terenska nastava na studiju arheologije započinje u ponedjeljak 4. 10. 2021. i trajat će 12 radnih dana (radne subote). Terenska nastava je obvezna za sve studente arheologije koji su u akademskoj godini (2020./2021.), bili redovito upisani u 1., 2. i 3. godinu jednopredmetnog i dvopredmetnog preddiplomskog Studija (kolegiji: Terenske vježbe I – VI) kao i za studente 1. godine jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog Studija (kolegiji: Metodologija arheološkog iskopavanja I i II).

Ove godine terenska nastava biti će održana na arheološkom nalazištu gradina na brdu Lib (općina Tomislavgrad). Filozofski fakultet je u suradnji sa općinom Tomislavgrad i Udrugom za zaštitu prirode i okoliša Kongora osigurao besplatni smještaj, prehranu i prijevoz (od smještaja do nalazišta i natrag) za studente. Smještaj će biti organiziran u prostorijama Planinarskog doma Orlova Stina uz Blidinjsko jezero, koji se nalazi nedaleko od nalazišta (lokacija PD Orlova Stina: https://goo.gl/maps/F5fj4c6y3bmHFGn36). Uz obveznu radnu odjeću, studenti će morati ponijeti i vlastite ručnike i osobne higijenske potrepštine.

Sastanak sa studentima biti će organiziran u PD Orlova Stina u nedjelju 3. 10., u 18:00h.

Sva pitanja vezana za organizaciju terenske nastave možete uputit na mail: tino.tomas@ff.sum.ba – Tino Tomas. 

Studijske grupe