Languages

Vježbe iz kolegija Televizija III. (novinarska praksa)

Vježbe iz kolegija Televizija III. (novinarska praksa) će održati doc. dr. sc. Siniša Kovačić u petak 29.10. od 14:00 do 16:00 sati (2 sata vježbi). Vježbe će se održati u učionici br. 25.  

Studijske grupe