Languages

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studenta Kristijana Jelonjića na temu „Cezar u biografijama“ održat će se u petak, 29. listopada 2021., u 13:00 sati na linku: https://meet.google.com/gcx-ngrs-pix

Studijske grupe