Languages

Online obrana diplomskog rada studentice Marije Pavičić

Obrana diplomskoga rada studentice Marije Pavičić pod nazivom "Linguistic landscape of Sarajevo:the influence of English language on Sarajevo's urban space" održat će se dana 5. 11. 2021. (petak) u 11.00 sati, online, putem platforme Google Meet  na stalnoj poveznici mentorice prof.dr. Ivane Grbavac ( meet.google.com/efv-ofvc-hev).

Studijske grupe