Languages

Termini konzultacija na Studiju socijalnog rada

                                                                           KONZULTACIJE - Studij socijalnog rada

2021./2022.

 

 

Ime i prezime

 

 

Kabinet 

 

 

E - mail 

 

prof. dr. Iko Skoko

Utorkom od 10:00 do 11:00

Kabinet 53

 

iko.skoko@ff.sum.ba

 

doc. dr.  Davorka Topić Stipić

Ponedjeljkom od 11:30 do 12:30

Kabinet 53

 

davorka.topicstipic@ff.sum.ba

 

prof. dr. Slavica Juka

Utorkom od 10:30 do 11:30

Kabinet 33

 

slavica.juka@ff.sum.ba

 

prof. dr. Dragan Babić

 

Konzultacije putem e – mail adrese

 

dragan.babic@mef.sum.ba

 

prof. dr. Ivica Musić

 

Konzultacije putem e – mail adrese

 

ivica.music@ff.sum.ba

 

prof. dr. Nevenko Herceg

 

Konzultacije putem e – mail adrese

 

nevenko.herceg@fpmoz.sum.ba

 

prof. dr. Ivo Rozić

Srijeda, od 11:15h

Pravni fakultet

 

             ivo.rozic@pf.sum.ba              

 

prof. dr. Snježana Pehar

Petkom od 11:15 do 12:00  

 

snjezana.pehar@pf.sum.ba

 

prof. dr. Ivan Vasilj

 

Petkom od 10:00 do 11:00

 

ivan.vasilj@fzs.sum.ba

 

prof. dr. Željko Galić 

 

Četvrtak, od 12:00 do 13:00

Pravni fakultet (ured 15)

             

 

zeljko.galic@pf.sum.ba

 

prof . dr. Mirjana Milićević

Srijedom od 11:15 do 12:00

Kabinet 305 (FPMOZ)

 

mirjana.milicevic@fpmoz.sum.ba

 

prof. dr. Ilija Musa

Konzultacije putem e – mail adrese

Kabinet 54

 

ilija.musa@ff.sum.ba

 

prof. dr. Erna Lučić

 

 

 

 

prof. dr. Irena Musa

Ponedjeljkom od 11:15 do 12:00

 

irena.musa@ff.sum.ba

 

doc. dr. Tihana Novak

 ( online konzultacije najava na mail )

 

tihnovak@gmail.com

 

doc. dr. Nikolina Pandža

Srijeda,  od 11:00 do 12:00

Kabinet 50

 

nikolina.pandza@ff.sum.ba

 

 

prof. dr. Ivona Šetka Čilić

Ponedjeljkom od 13:10 do 14:10

Četvrtkom 10:30 do 11:30

Kabinet 38

 

ivona.setkacilic@ff.sum.ba

 

 

doc. dr. Zlatko Brkić

Četvrtak, od 11h do 12h

Pravni fakultet

(online konzultacije najava na mail)

 

 

zlatko.brkic@pf.sum.ba

 

doc. dr. Andrea Miljko

Četvrtkom od 11:00 

Kabinet 62

 

andrea.miljko@ff.sum.ba

doc. dr. Ivana Sivrić

Srijeda, od 11:00 – 11:45h

Kabinet 55

 

ivana.sivric@ff.sum.ba

 

doc. dr. Ivona Čarapina Zovko

 

Prema prethodnoj najavi na mail

 

ivona.carapinazovko@ff.sum.ba

 

doc. dr. Ivona Baković

 

Konzultacije putem e – mail adrese

 

ivona.bakovic@ff.sum.ba

 

doc. dr. Anita Begić

 

Kabinet 58

 

 

anita.begic@ff.sum.ba  

 

doc. dr. Ilija Krišto

Srijeda, od 12 do 13

Kabinet 58

 

ilija.kristo@ff.sum.ba

 

dr. sc. Maja Nižić

Utorkom od 10:00 do 11:00 i četvrtkom od 13:00 do 14:00

Kabinet 58

 

maja.nizic@ff.sum.ba

dr. sc. Ivana Jovanović, doc.

Srijedom u 12:00 

Ured 218 FPMOZ

ivana.jovanovic@fpmoz.sum.ba 

 

Tanja Penava, v.asist.

Konzultacije putem e – mail adrese

 

tanja.penava@ff.sum.ba

 

Toni Herceg, v.asist.

Srijedom od 9:00

Kabinet 33

 

toni.herceg@ff.sum.ba

 

Goran Kutle, v.asist.

Srijedom od 17:30

Kabinet 57

 

goran.kutle@ff.sum.ba

 

Damir Vasilj, v.asist.

Ponedjeljkom od 16:00 do 16:45

Kabinet 53

 

damir.vasilj@ff.sum.ba

 

Anđelka Čuljak, v.asist.

Ponedjeljkom od 11:30 do 12:30

Kabinet 53

 

                  andelka.culjak@ff.sum.ba         

 

Antonija Novak, v. asist.

Utorkom od 15:00

Kabinet 58 

 

antonija.novak@ff.sum.ba

 

Josipa Šunjić, v. asist.

Po dogovoru, nakon nastave

 

 

josipa.sunjic@ff.sum.ba

 

Marija Vukoja, asist.

Nakon nastave

Ured 1-3

 

marija.vukoja@ff.sum.ba

 

 

Lucija Mandić, asist.

Ponedjeljkom od 9:00

Kabinet 62

 

 

lucija.mandic@ff.sum.ba

 

Dragana Stanić, asist.

Online

 

dragana.stanic@ff.sum.ba

 

 

Marijan Tustonja, asist.

Ponedjeljkom od 11:30 do 12:30

Kabinet 53

 

 

marijan.tustonja@ff.sum.ba

 

Ivan Bandić, asist.

 

Online

 

ivan.bandic1@ff.sum.ba

Marija Bešlić, asist.

Online

marija.beslic1@ff.sum.ba

 

 

       

 

Studijske grupe