Languages

Vježbe iz kolegija Televizija III. (novinarska praksa)

Vježbe iz kolegija Televizija III. (novinarska praksa) će održati doc. dr. sc. Siniša Kovačić u petak 19.11. od 13:00 do 15:15 sati  (2 sata vježbi). Vježbe će se održati u učionici br. 25.   

 

 

Studijske grupe