Languages

Pristup javnoj obrani završnog rada studenta Frane Jurkovića

Javna obrana završnog rada studenta Frane Jurkovića pod mentorstvom doc. dr. sc. Petre Bago održat će se 22.11.2021. u 09:00 sati putem Google Meet alata. 

Poveznica za pristup:

https://us02web.zoom.us/j/83914957204?pwd=TGlYczBTY1FVd2VybkNMK0Q1VUZndz09

Studijske grupe