Languages

Komunikologija I. kolokvij-rezultati

REZULTATI   (8. 12. 2021.)

NOVINARSTVO I. god.

Komunikologija I. kolokvij

 

Položili su:

 

  1. Marin Luka Brekalo
  2. Petra Anić
  3. Marko Mikić
  4. Anđelko Škorić
  5. Anamarija Bošnjak
  6. Kata Matić
  7. Sunčana Delić
  8. Matea Jurčević
  9. Valentina Marić

Studijske grupe