Languages

Predavanja izv. prof. dr. sc. D. Vujevića (Eneolitik i Metodologija) NOVO!

Izv. prof. dr. sc. Dario Vujević održat će posljednju seriju predavanja za ovaj semestar. 

srijeda, 26.1.2022.:
 
od 09:00 do 11:30 h: Eneolitik (uč. 29),
od 11:30 do 14:00 h: Metodologija arheoloških iskopavanja 1 (dvorana 39).
 
 
 
 
 
 
 

 

Studijske grupe