Languages

Obavijest o konzultacijama kod više asistentice Dijane Jurčić

Viša asistentica Dijana Jurčić će sutra, 18. siječnja, održati konzultacije od 10-11h, a konzultacije u petak, 21. siječnja ostaju u standardnom terminu.

Studijske grupe