Languages

Obavijest o konzultacijama kod više asistentice Dijane Jurčić

Viša asistentica Dijana Jurčić će narednom tjednu (24.-28. siječnja) konzultacije održati u utorak od 10-11h, a u petak u standardnom terminu.

Studijske grupe