Languages

Hrvatska književnost druge moderne - rezultati ispita na predroku

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položile su sljedeće studentice:

- Antonija Jolić

- Petra Roško

- Marija Leko

- Jelena Saraga

- Matea Kutle

Termin usmenoga dijela ispita bit će objavljen naknadno.

Studijske grupe