Languages

Konzultacije i ispitne učionice za prvi zimski ispitni rok kod prof. dr. I. Dankić

Predispitne konzultacije održat će se u ponedjeljak 31. 1. u 9 sati, a postispitne u utorak 1. 2. u 12 sati u e-učionici:   https://meet.google.com/hwx-swjz-qom  ili po dogovoru na Meet-u ili u uredu.

Studenti koji su prijavili i izlaze na ispite 1. 2. trebaju pristupiti ispitnim e-učionicama (classroom.google.com): 

Uvod u lingvistički studij                      5jffqq2

Usvajanje 2. ili stranog jezika             mjftj37

Glotodidaktika                                     weld4mo

Metodika nastave engleskog jezika    5cob6qj
 

Studijske grupe