Languages

Komunikologija-II. kolokvij rezultati

REZULTATI II. kolokvij (26. 1. 2022.)

Komunikologija

Novinarstvo

 

Položili su:

 

  1. Marin Luka Brekalo
  2. Valentino Marić
  3. Kata Matić
  4. Anamaria Bošnjak
  5. Anđelko Škorić
  6. Marko Mikić
  7. Matea Jurčević

 

Usmeni dio ispita (upis ocjena) 7. 2. u 10.00h.

Studijske grupe