Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Političke doktrine i ideologije (8.2. 2022)  položili/e su:

Matea Crnković

Ispit iz kolegija Politička kultura (8.2. 2022.) položili/e su:

Helena Anić - usmeni ispit - 15. 2. u 11 sati 

Usmeni ispit iz kolegija Feminističke teorije održat će se  u utorak (15.2. u 2022) u 11 sati.

U navedenom terminu može se dobiti uvid  u  pismeni rad.

dr.sc. Damirka Mihaljević, izv. prof.

Studijske grupe