Languages

Obavijest o obrani završnog rada

Javna obrana završnog rada studenta TOMISLAVA FILIPOVIĆA bit će održana u ponedjeljak, 14. veljače 2022. god., s početkom u 9 sati (ured 40). Naslov rada glasi: ''Crkva svetoga Spasa na vrelu Cetine''Mentor: doc. dr. sc. Nina Čuljak.
 

Studijske grupe