Languages

Dodatni ispitni rokovi

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Ispitni rokovi u ak. god. 2013./2014.

Nastavnik / asistent

Naziv kolegija

Dodatni ispitni rok (29. 9. – 3. 10.)

dr.  sc. Marija Musa, doc.

Ivona Baković, asist.

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2

Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika

30. 9. u 10 sati

dr. sc. Šimun Musa, red. prof.

Marija Vasilj, asist.

svi kolegiji

30. 9. u 14 sati 

dr.  sc. Antun Lučić, red. prof.

svi kolegiji

1.10. u 11.30

dr.  sc. Miroslav Palameta, red. prof.

svi kolegiji

30. 9. u 12 sati

dr.  sc. Perina Meić, izv. prof.

svi kolegiji

30. 9. u 16 sati 

dr.  sc. Iva Beljan, doc.

Uvod u stariju hrvatsku književnost

Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici

1. 10. u 10 sati

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, doc.

Semiotika književnosti 

Teorija književnosti

Rodne teorije

Književno-znanstvene vrste

30. 9. u 12 sati

dr. sc. Ivan Jurčević, izv. prof.

Ružica Tolić, v. asist.

svi kolegiji

2. 10. u 10 sati

dr. sc. Dijana Korać, doc.

Hrvatska povijest

30. 9. u 9 sati

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

Ružica Tolić, v. asist.

Povijesna gramatika hrvatskog jezika

Povijest hrvatskog jezika

Hrvatska dijalektologija

3. 10. u 15 sati

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

Hrvatska usmena književnost

Ženska mitološka bića u hrvatskoj usmenoj književnosti i tradiciji

Likovi pikara u hrvatskoj književnosti

Ostali kolegiji

29. 9. u 11 sati

dr. sc. Katica Krešić, doc.

svi kolegiji

29. 9. u 10 sati 

dr. sc. Marko Tokić, v. asist.

svi kolegiji

2. 10. u 12 sati

dr. sc. Mile Mamić, red. prof.

dr. sc. Irina Budimir, v. asist.

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Tvorba riječi u hrvatskome standardnom jeziku

Leksikologija hrvatskoga jezika

Hrvatska frazeologija

29. 9. u 15:45

dr. sc. Ljiljana Kolenić, red. prof.

dr. sc. Helena Dragić, asist.

 

Stilovi hrvatskoga jezika

Stilistika

Teorija jezika

Jezik u funkciji umjetnosti

Onomastika

2. 10. u 13 sati

dr. sc. Katica Krešić, doc.

dr. sc. Helena Dragić, asist.

Padeži u hrvatskome standardnom jeziku

dr. sc. Mile Mamić, red. prof.

dr. sc. Helena Dragić, asist.

Govorništvo

 

 

Studijske grupe