Languages

Rezultati ispita iz ''Britanske kulture i civilizacije'' (c kolegij, drugi zimski rok)

Ispit iz izbornog C kolegija ''Britanska kultura i civilizacija'' (22.2.2022.) položili su: Matea Jurčević, Marina Matić, Mario Jakovljević, Petar Medić, Veronika Pehar.

Završne ocjene se mogu vidjeti u ISS-u.

prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

Studijske grupe