Languages

Rezultati ispita iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu

Ispita iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu položili su: 

Paula Slako   vrlodobar (4)
Gloria Lujanović   vrlodobar (4)
Željka Nosić    vrlodobar (4)
Kata Matič    dobar (3)
Matea Jurčević    dovoljan (2) 

Usmeni dio ispita bit će održan 24. veljače (četvrtak) u 11.00 sati putem aplikacije Google Meet. Poveznicu za usmeni ispit dobit ćete putem službenog maila. 

 

Studijske grupe