Languages

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA PROJEKTI EU FONDOVA, održanog 23. veljače 2022. god

Ispit iz kolegija Projekti EU fondova položili su sljedeći studenti:

 1. Gordana Cavicchi
 2. Antea Sulić
 3. Nives Puljić
 4. Martina Perković
 5. Marko Tabak
 6. Lucija Lauc
 7. Katarina Šimić
 8. Magdalena Šego
 9. Ana Leko
 10. Iva Šantić
 11. Božana Sušilović
 12. Ana Šteko
 13. Ružica Perić
 14. Josipa Bojić
 15. Matea Sinanović

Ocjene iz kolegija biti će upisane u ISS.

STUDIJSKE GRUPE