Languages

Obavijest o travanjskim rokovima kod Dijane Jurčić

Svi studenti koji planiraju pristupiti travanjskom roku za kolegije Suvremeni engleski jezik 5 i 6, Moderni engleski izgovor i Engleski u internetskoj komunikaciji mole se da se jave Dijani Jurčić, v. asist. na e-mail: dijana.jurcich@gmail.com

Studijske grupe