Languages

Rokovi kod Dijane Jurčić, v. asist.

Rok za kolegije Suvremeni engleski jezik 5 i 6, Moderni engleski izgovor i Engleski u internetskoj komunikaciji održati će se u petak 1. travnja s početkom u 15h.

Dijana Jurčić, viša asistentica

Studijske grupe