Languages

Predavanja prof. dr. Mladena Ančića

prof. dr. sc. Mladen Ančić održat će predavanja iz predmeta Kulture i identiteti u petak i subotu 8. i 9. travnja 2022. Nastava počinje u petak 8. travnja u 15:00, učionica 22.

Studijske grupe