Languages

Informacijsko zakonodavstvo i etika - obavijest o promjeni učionice/satnice

Nastava 21. 4. će se održati u amfietatru V. Klaić od 12:00.

 

Studijske grupe