Languages

Travanjski rokovi na Studiju engleskog jezika i književnosti

STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

TRAVANJSKI ISPITNI ROKOVI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 1. godina

 

 1. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Zoran Pervan, v. asist/Mario Penavić, lekt.

 

Suvremeni engleski jezik I

27. travnja u 13:00

dr.sc. Izabela Dankić, red. prof.

Uvod u lingvistički studij

26. travnja u 09:00

dr.sc. Anđelka Raguž, doc./Matea Džaja, lekt.

Uvod u analizu proznih tekstova

26. travnja u 11:30

dr.sc. Ivona Šetka-Čilić, izv. prof.

Britanska kultura i civilizacija

25. travnja u 11:30

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Tonina Ibrulj, asist.

Poslovni engleski

25. travnja u 18:30

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc.

Pripovijetke natprirodnog

25. travnja u 10:00

dr.sc. Anđelka Raguž, doc.

Mitologija

 

dr. sc. Lidija Mustapić, doc./Zoran Pervan, v. asist.

Pisanje eseja

27. travnja u 15:00

 

 1. semestar

 

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Zoran Pervan, v. asist/Mario Penavić, lekt.

Suvremeni engleski jezik II

27. travnja u 13:00

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Tonina Ibrulj, asist.

Fonetika i fonologija engleskog jezika

26. travnja u 13:00

dr.sc. Anđelka Raguž, doc./Matea Džaja, lekt.

Uvod u pjesništvo i dramu

26. travnja u 11:30

dr.sc. Ivona Šetka-Čilić, izv. prof.

Američka kultura i civilizacija

25. travnja u 11:30

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Engleske vrste riječi

28. travnja u 11:30

dr. sc. Anđelka Raguž, doc./Maja Džolan, lekt.

Bajka nekada i sada

27. travnja u 16:30

dr. sc. Denis Kuzmanović, doc.

Dječja književnost na engleskom

25. travnja u 10:00

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Dijana Jurčić, v. asist.

Moderni engleski izgovor

25. travnja u 16:00

 1. godina

 

 1. semestar

 

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr.sc. Ivona Šetka-Čilić, izv. prof./Mario Penavić, lekt.

Suvremeni engleski jezik III

25. travnja u 10:00 (JP)

25. travnja u 10:45 (DP)

dr.sc Anđelka Raguž, doc.

Engleska književnost od Beowulfa do neoklasicizma

27. travnja u 16:30

dr.sc. Ivona Šetka-Čilić, izv. prof.

Morfologija

25. travnja u 11:30

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Tonina Ibrulj, asist.

Frazalni glagoli

25. travnja u 18:30

dr.sc. Anđelka Raguž, doc./Maja Džolan, lekt.

Elementi pripovijetke

27. travnja u 17:00

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc./Mario Penavić, lekt.

Western film: Podrijetlo američkog identiteta

29. travnja u 13:00

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof.

Sustav engleskih glagolskih vremena

26. travnja u 13:00

 

 

 1. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr.sc. Ivona Šetka-Čilić, izv. prof./Mario Penavić, lekt.

Suvremeni engleski jezik IV

25. travnja u 10:00 (JP)

25. travnja u 10:45 (DP)

dr.sc. Lidija Mustapić, doc./Tonina Ibrulj, asist.

Sintaksa

26. travnja u 16:30

dr.sc. Anđelka Raguž, doc.

Engleska književnost od romantizma do danas

27. travnja u 16:30

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc./Ivana Čuljak, asist.

Rasa i spol u američkoj književnosti

27. travnja u 08:00

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc./Mario Penavić, lekt.

Književnost američkih supkultura

29. travnja u 13:00

dr.sc. Anđelka Raguž, doc./Mateja Džaja, lekt.

Gotička književnost

26. travnja u 11:30

dr.sc. Ivana Grbavac, doc./Zoran Pervan, v. asist.

Odabrane teme iz povijesti engleskoga jezika

28. travnja u 10:30

dr.sc. Lidija Mustapić, doc./Tonina Ibrulj, asist.

Idiomatski engleski

25. travnja u 18:30

 

 

 1. godina

 

 1. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr.sc. Lidija Mustapić, doc./Dijana Jurčić, v. asist./Mario Penavić, lekt.

 

Suvremeni engleski jezik V

25. travnja u 16:00

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof.

Sociolingvistika

26. travnja u 13:00

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc.

Američka književnost do 20. stoljeća

25. travnja u 10:00

dr.sc. Ivona Šetka-Čilić, izv. prof.

Osnove kontrastivne lingvističke analize

25. travnja u 11:30

dr.sc. Anđelka Raguž, doc./Maja Džolan, lekt.

Moderna i postmoderna drama

27. travnja u 17:00

dr. sc. Anđelka Raguž, doc.

Popularna književnost

27. travnja u 16:30

dr. sc. Anđelka Raguž, doc./Mario Penavić, lekt.

Književnost i film

29. travnja u 13:00

dr.sc. Lidija Mustapić/Dijana Jurčić, v. asist.

Engleski u internetskoj komunikaciji

25. travnja u 16:00

 

 1. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr.sc. Lidija Mustapić, doc./Dijana Jurčić, v. asist./Mario Penavić, lekt.

Suvremeni engleski jezik VI

25. travnja u 16:00

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof.

Semantika

26. travnja u 13:00

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc.

Moderna američka književnost

25. travnja u 10:00

dr.sc. Anđelka Raguž, doc.

Shakespeare

27. travnja u 16:30

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Zoran Pervan, v. asist.

Uvod u pragmatiku

25. travnja u 17:00

dr.sc. Ivana Grbavac, izv. prof.

Konceptualna metafora

26. travnja u 13:00

dr.sc. Lidija Mustapić, doc.

Vještina prevođenja

26. travnja u 16:30

 

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 1. godina

    I. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr.sc. Lidija Mustapić, doc.

Suvremeni engleski jezik VII

26. travnja u 16:30

dr.sc. Izabela Dankić, red. prof.

Glotodidaktika

26. travnja u 09:00

dr.sc. Anđelka Raguž, doc.

Priroda Bildungsromana

27. travnja u 16:30

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc./Maja Džolan, lekt.

Američki san u književnosti

27. travnja u 17:00

dr.sc. Lidija Mustapić, doc.

Audiovizualno prevođenje

26. travnja u 16:30

dr.sc. Denis Kuzmanović, doc.

Alan Moore: grafičke novele

25. travnja u 10:00

 

II. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Suvremeni engleski jezik VIII

26. travnja u 14:30

dr. sc. Izabela Dankić, red. prof.

Usvajanje drugog ili stranog jezika

26. travnja u 09:00

dr. sc. Lidija Mustapić, doc.

Uvod u teorije prevođenja

26. travnja u 16:30

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Školska praksa I

25. travnja u 12:00

dr. sc. Denis Kuzmanović, doc.

Milton

25. travnja u 10:00

dr. sc. Denis Kuzmanović, doc./Maja Džolan, lekt.

Književnost američkog juga

27. travnja u 17:00

dr. sc. Ivana Grbavac, izv. prof./Dijana Jurčić, v. asist.

Jezik i kultura

25. travnja u 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. godina

III. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Suvremeni engleski jezik IX

26. travnja u 14:30

dr. sc. Izabela Dankić, red. prof.

Metodika nastave engleskog jezika

26. travnja u 09:00

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Školska praksa II

26. travnja u 12:00

dr. sc. Ivana Grbavac, izv. prof.

Uvod u istraživanja jezičnog krajobraza

26. travnja u 13:00

dr. sc. Denis Kuzmanović, doc.

Shakespeare - tragedije

25. travnja u 10:00

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Odabrane metode poučavanja u kognitivnoj lingvistici

28. travnja u 11:30

 

IV. semestar

NASTAVNIK/SURADNIK

NAZIV KOLEGIJA

ROK

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Uvod u kognitivnu lingvistiku

28. travnja u 11:30

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

Školska praksa III

28. travnja u 16:00

dr. sc. Lidija Mustapić, doc.

Varijante engleskog jezika

26. travnja u 16:30

dr. sc. Denis Kuzmanović, doc./Maja Džolan, lekt.

Tennessee Williams

27. travnja u 17:00

dr. sc. Anđelka Raguž, doc.

Distopija u suvremenoj engleskoj književnosti

27. travnja u 16:30

 

 

Studijske grupe