Languages

Raspored predavanja kod dr. sc. Siniše Kovačića

Predavanja kod dr. sc. Siniše Kovačića iz kolegija Osobni odnosi s javnošću i Javni nastupi održat će se  22. i 23. travnja:
 
PETAK, 22. travnja
Javni nastupi 11 - 14:30 sati (uč. 28)
Osobni odnosi s javnošću 14:30 - 18:00 sati (uč. 22)
 
SUBOTA, 23. travnja
Osobni odnosi s javnošću 8:30 - 11:30 sati (uč.22)
Javni nastupi 11:30 - 14:00 sati (uč. 22).

Studijske grupe