Languages

Travanjski ispitni rokovi

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

I.GODINA

 

Kolegij

Travanjski rok

Komunikologija

 

Odabrane teme iz komunikologije

28. 4. u 12,30h

 

29. 4. u 12.30h

Osnove upravljanja

25.4.2022. 15h

Informatika

28.4. u 10h

Znanstvena metodologija

26. 4. u 13:15, uč. 23

Engleski jezik 1

28.4. 2022 u 13:15h

Njemački jezik 1

20.04.2022. u 12.30h

Uvod u politologiju

27.4. u 14h

učionica 25

Osnove sociologije

26.4. u 8:30h

učionica 27

Uvod u odnose s javnošću

27.4. u 12h

Medijski sustavi

27.4. u 15h

Osnove marketinga

26.4. u 17:00h

Jezična kultura

26. 4. u 15:00, amf. V. Klaić

Engleski jezik 2

28. 4. 2022 u 13:15 sati

Njemački jezik 2

 

Sociologija medija

26.4. u 8:30h

Učionica 27

Uvod u psihologiju

 

 

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

Travanjski rok

Filozofska antropologija i etika               

27.4. u 10h

Politička psihologija

26.4. u 10h

Javnost i javno mišljenje

27.4. u 12h

Elektronički mediji

28.4. u 9:30h

Konvergencija medija

29.4. u 11 h

Upravljanje projektima

25.4.2022. u 15h

Pregled povijesti filozofije

26. 4. 2022. u 11,00 sati, ured br. 7

Interni odnosi s javnošću

27.4. u 12h

Krizno komuniciranje

28.4. 11:30h (uč. 23)

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

25. 4. u 10.00h (uč. 23) 

Interkulturalno komuniciranje

29. 4. u 12.30h

Portali i društvene mreže

25.4. u 17h

Retorika

27.4. u 17:30h

Javnost i okoliš

26.4. u 12h

Medijska pismenost

28.4.2022. u 8.30h (uč. 30)

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

III.GODINA

Kolegij

Travanjski rok

Korporativna komunikacija

26.4. u 12:00h 

Pravni aspekti odnosa s javnošću

27.4. u 15h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

27.4. u 10:30h

Politički odnosi s javnošću

27.4. u 12h

Tiskani mediji

25. 4, u 10.00h (uč.23.) 

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

29. 4. u 12.00h

Međunarodni politički odnosi

23.4. u 9:30h Sokrat

25.4. u 9h - iss

Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću

26.4. u 13:00h 

Tehnike odnosa s javnošću

27.4. u 15h

Javni nastupi

25.04. u 8:30h (online)

Globalizacija i odnosi s javnošću

29. 4. u 12.30h

Uvod u teoriju države i prava

28. 4. 2022. u 8:00h

Medijska analitika

29.4. u 11h

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

I.GODINA

Kolegij

Travanjski rok

Novi mediji i odnosi s javnošću

26.4. u 9h

Identitet i imidž države

29. 4. u 12.30h

Metode i tehnike istraživanja u odnosima s javnošću

25. 4. u 11h (uč. 30)

Modeli odnosa s javnošću

28. 4. u 12.30h

Etika u odnosima s javnošću

29. 4. u 10h

Društveno odgovorno ponašanje

25.4.2022. 15h

Teorije odnosa s javnošću

27.4. u 12h

Vizualna komunikacija

25.4. u 13:00h (uč.31)

Organizacijska kultura

28.4. u 17h

Korporativni identitet

28.4. 11:30h (uč.23)

Upravljanje događajima

25.4.2022. 15h

Odnosi s javnošću i oglašavanje

28.4. u 17h

Politički marketing

27.4. u 12h

 

 DIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

Travanjski rok

Interpersonalna komunikacija

26. 4. u 10.00h

Društvena odgovornost medija

27.4. u 15h

Odnosi s javnošću u političkim strankama i izvršnoj vlasti

27.4. u 12h

Korporativni imidž i reputacija

 

28.4. u 17h

Lobiranje

25.4. u 10h

Praksa

28. 4. u 12.30h

Agencije odnosa s javnošću

27. 4. u 12:00h

Osobni odnosi s javnošću

25. 04. u 8:45h (online)

Strategije u brendiranju grada

29. 4. u 12.30h

Odnosi s javnošću u zdravstvu

26.4. u 8:30h

učionica 27

 

Internetska televizija i umreženo društvo

 

28.4. u 9:30h

 

Studijske grupe