Languages

Konzultacije i ispitne učionice za travanjski rok kod prof. dr. I. Dankić

Konzultacije i ispitne učionice za travanjski rok kod prof. dr. I. Dankić

Predispitne konzultacije održat će se u ponedjeljak 25. 4. u 13 sati u e-učionici: https://meet.google.com/hwx-swjz-qom

Studenti koji su prijavili i izlaze na ispite 26. 5. trebaju pristupiti ispitnim e-učionicama (classroom.google.com) isključivo službenim e-adresama (ff.sum.ba):

Uvod u lingvistički studij - jednopredmetno studij j55nnnd

Uvod u lingvistički studij - dvopredmetni studij dxi656n

Usvajanje 2. ili stranog jezika hoxjj53

Glotodidaktika d7qmeuc

Metodika nastave engleskog jezika w3rfizo

Studijske grupe