Languages

Raspored predavanja kod asist. Ilarije Bašić

Predavanja kod asist. Ilarije Bašić iz kolegija Agencije odnosa s javnošću održat će se:

24.5. od 13:00 do 17:00,

25.5. od 13:00 do 17:00.

Do 15 sati u uč. 29, od 15 sati u informatičkoj učionici 2-5.

Studijske grupe