Languages

Predavanje prof. dr. sc. Jakuba Mache (Masaryk sveučilište Brno) na Studiju filozofije

Prof. dr. sc. Jakub Macha s Odjela za filozofiju Masaryk sveučilišta u Brnu održat će predavanje za studente filozofije i sve zainteresirane u četvratk, 12. svibnja s početkom u 11:30h (soba 39).

Tema predavanja je "How to begin at the beginning".

Studijske grupe