Languages

SEJ2 - rezultati prvog kolokvija

Prvi kolokvij iz predmeta Suvremeni engleski jezik 2 su položili:

 

 1. Boras Ante
 2. Brekalo Marin Luka
 3. Čuljak Ante
 4. Džeba Ivan
 5. Husković Elma
 6. Knežević Ana
 7. Kraljević Ivana
 8. Mandurić Ana
 9. Matić Kata
 10. Pavlović Ines
 11. Šarić Matea
 12. Šego Ana-Marija
 13. Škobić Ana
 14. Vukosav Stela
 15. Zlatić Matej
 16. Žigonjić Ana

 

Svi studenti mogu pogledati radove u vrijeme konzultacija.

 

Studijske grupe