Languages

Uvod u pragmatiku - rezultati prvog kolokvija

Prvi kolokvij iz predmeta Uvod u pragmatiku jezika su položili:

 

  1. Ljubas Ivana
  2. Strinić Rebeka
  3. Juranić Ana
  4. Barišić Ana
  5. Andrić Dario
  6. Anić Ana

 

Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme konzultacija.

Studijske grupe